Heeft u hemofilie A of hemofilie B?
Bent u ouder/ mantelzorger van iemand met hemofilie?