Wat is uw gezinssamenstelling?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Bent u door een arts met een van de volgende aandoeningen gediagnosticeerd?