Wat is uw gezinssamenstelling?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Kunt u mij vertellen of u persoonlijk een auto bezit en gebruikt?
Gebruikt u persoonlijk een andere mobiliteitsoplossing (delen van auto's en scooters, vierwielers, scooters, elektrische scooters, …)?
Hoeveel keer per week maakt u persoonlijk gebruik van dit vervoermiddel?
Kunt u mij aangeven of uw auto … is
Welke van de volgende APP’s gebruikt u meestal?
Kunt u mij vertellen welke van de volgende activiteiten u gewoonlijk met uw smartphone doet?
Kunt u mij vertellen of u persoonlijk een PC/tablet bezit en gebruikt?
Kunt u mij vertellen of u bekend bent met het Zoom-platform?
Kunt u mij vertellen of u in het bezit bent van een autorijbewijs?
IK GEBRUIK PERSOONLIJK
IK MAAK GEBRUIK VAN DELEN
Heeft u de afgelopen 5 jaar een nieuwe auto gekocht? ( geen 2e hands) wij bedoelen met nieuw ook echt nieuw
Ben je beschikbaar om deel te nemen en een individueel online dagboek bij te houden gedurende 5 dagen, ongeveer 25 minuten per dag, vanaf 31 mei tot 5 juni?
Ben je beschikbaar om deel te nemen aan een online focusgroep met je pc/tablet die 2 uur zal duren op woensdag 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur
Ben je beschikbaar om deel te nemen aan een online focusgroep met je pc/tablet die 2 uur zal duren op donderdag 1 juni van 19.00 tot 21.00 uur