Wat is uw gezinssamenstelling?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Welke van de volgende aandoeningen zijn vastgesteld door een huisarts of specialist?
Hoe dient u de medicatie toe?
Welke medicatie gebruikt u voor uw aandoening?