Wat is uw gezinssamenstelling?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Voor welke aandoening/ziekte bent u onder behandeling?
Wanneer komt het u gelegen?