Wat is uw gezinssamenstelling?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Bent u patiënt of mantelzorger van een Diabetes patiënt?
Welke van de volgende aandoeningen zijn vastgesteld door een huisarts of specialist?
Hoe dient u de insuline toe?
Op welke manier controleert u de hoogte van uw insuline?
Welke medicatie gebruikt u voor uw aandoening?
Op welke manier dient u de insuline toe?