Wat is uw gezinssamenstelling?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Heeft u een IPhone of IPad?
Heeft u les(les gehad)?
Kunt u de lang zal hij leven spelen?
Kunt u muzieknoten lezen?
Bent u pianodocent?
Maandag 21 augustus
Dinsdag 22 augustus
Donderdag 24 augustus
Maandag 28 augustus
Donderdag 14 september Piano docenten en piano spelers
Vrijdag 15 september Piano docenten en pianospelers
Maandag 18 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september