In de stad waar u uitgenodigd wordt voor deelname, zullen de onderzoeken plaats vinden bij een marktonderzoeksbureau. Betreft het een bureau uit het buitenland, dan worden de onderzoeken in een hotel in uw stad gehouden. Wij garanderen dat uw inbreng anoniem is. De gegevens die u aan ons verstrekt worden niet doorgegeven aan de klant.