Wat is uw gezinssamenstelling?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Welke van de volgende aandoeningen zijn vastgesteld door een huisarts of specialist?
Bent u voor een of meerdere aandoeningen onder behandeling van een arts?
Gebruikt u insuline?