Voor de richtlijnen die wij hanteren zie:

 https://www.moa.nl/images/MOAweb/bestanden/Richtlijn-MOA.pdf