Zodra wij u benaderen voor een onderzoek, zullen wij u nog een aantal vragen stellen over het gebruik van een bepaald merk en/of product. Mogelijk nodigen wij u uit voor het onderzoek, als u op de geplande datum en tijdstip tijd heeft om hier aan deel te nemen! U ontvangt hierover dan een brief ter bevestiging en de avond voor het onderzoek wordt u nogmaals gebeld of u deze heeft ontvangen en of u daadwerkelijk bij het onderzoek aanwezig zult zijn. Vervolgens gaat u zoals afgesproken naar het marktonderzoekbureau en neemt dan deel aan een groepsdiscussie of single interview.

Ook worden er voor interne doeleinden video-opnames gemaakt, dit in verband met de meningen die er worden gegeven over de producten en/of diensten. Mocht het nodig zijn, dan kunnen deze opnamen nog even worden nagekeken, zodat er geen meningen verloren gaan. Daarna worden de videobanden gewoon weer gewist.
Het wordt onder geen beding gebruikt voor commerciële doeleinden. Judith Horn Werving en selectie is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens onder nummer:FG006675